سامانه جامع پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان:
راهنمای سامانه
ردیف نام فایل گزینه ها
1 راهنمای ثبت نام در سامانه
2 آشنایی با محیط سامانه
3 راهنمای ثبت طرح پژوهشی در سامانه
4 نرم افزار flash player
5 نرم افزار WinRar